Natječaj za domara – kotlovničara

Natječaj za domara – kotlovničara – prvi dan natječaja 3.10.2020.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od (8) osam dana
od objave na web stranici Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar,
mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i oglasnoj ploči Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar,
sukladno članku 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je od 3.10.2020. do 10.10.2020. godine
Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj“ na
adresu
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar,
Poljana dr. FranjeTuđmana 9, 43000 Bjelovar.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni
u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s kandidatom koji je
primljen u radni odnos.

Cijeli natječaj pogledaj klikom na Natječaj

Najnovije vijesti: