Natječaj njemačkog jezika određeno vrijeme

Nastavnik/ca, njemačkog jezika 5 sati nastave tjedno na određeno
nepuno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od (8) osam dana
objave na web stranici Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar i oglasnoj
ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči
Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar sukladni članku 107. stavak 1.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj“ na
adresu
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar,
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni

Cijeli natječaj pogledaj klikom na Natječaj

Najnovije vijesti: