EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR PREDVODNIK INOVACIJA U OBRAZOVANJU

UČENICI NAŠE ŠKOLE BJELOVAR UČE PISATI EU PROJEKTE

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar već je desetljećima predvodnik inovativnih ideja koje implementira u nastavne procese te na taj način podiže kvalitetu nastave s ciljem da učenici stječu bolje kompetencije za buduće tržište rada.

Tako se 1996. godine upravo u našoj školi rađa ideja uvođenja u nastavni proces tada izbornog predmeta „Gospodarski praktikum“, koji školske godine 2000./2001. uvodimo po prvi puta u nastavni proces. Iz našeg izbornog predmeta „Gospodarski praktikum“ kasnije nastaje predmet „Vježbeničke tvrtke“, koji s vremenom postaje obavezan predmet u svim ekonomskim i srodnim školama. Vježbenička tvrtka je simulacija stvarnog poslovanja tvrtke koja omogućuje učenicima stjecanje kompetencija nužnih za uključivanje na tržište rada.

Inovativnost naših nastavnika oko poboljšanja nastave vježbeničkih tvrtki nastavlja se i dalje pa su tako naše nastavnice Blaženka Urh i Biljana Ilkoski koautorice udžbenika za predmet „Vježbenička tvrtka 3“, a Blaženka Urh je koautorica udžbenika „Vježbenička tvrtka 4“. Nastavnica Nikolina Stanivuković Medak 2021. godine u suradnji sa studentima Veleučilišta u Bjelovaru izrađuje aplikaciju za vježbeničke tvrtke koju danas koristi više od stotinu vježbeničkih tvrtki iz dvadesetak škola s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Drugi naš jedinstveni projekt su Dani slobodne nastave po kojem je Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar prepoznatljiva u čitavoj Republici Hrvatskoj. Prvi Dani slobodne nastave održani su još davne 1993. godine, a projekt je jedino imao prekid tijekom trogodišnjeg trajanja pandemije COVID-19. Tako da su ove školske godine održani dvadeset i deveti po redu Dani slobodne nastave i to neposredno prije uskršnjih praznika. Ovaj projekt zamišljen je kao niz predavanja i radionica koje vode uvaženi stručnjaci iz gospodarstva, znanosti, kulture i sporta. Ove je godine u dva dana u školi gostovalo ukupno sedamnaest predavača. Tako je tijekom zadnjih dvadesetak godina u školi gostovalo ukupno 405 predavača, od čega je 197 bilo iz ekonomije i prava. Ukupno su u tih dvadesetak godina u školi gostovala 94 doktora
znanosti i pedesetak magistara znanosti.

Od školske godine 2021./2022. Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar nudi učenicima trećih razreda na izbor fakultativni predmet „Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte I“, a od školske godine 2022./2023 predmet se longitudinalno nastavlja u modelu II i za učenike četvrtih razreda, a jedini kriterij za upis je visoka motiviranost učenika za stjecanjem dodatnih znanja.

Ovaj, vjerojatno jedinstveni fakultativni predmet u čitavoj Republici Hrvatskoj, predaje nastavnica ekonomske grupe predmeta Gabriela Kralj Bartovčak.

Tijekom sedamdeset nastavnih sati u trećem razredu učenici uče razumijevati specifično okružje u kojem djeluju EU fondovi te strukturirati projektne ideje prema natječajnoj dokumentaciji. Uče se i razvijaju samostalnost i odgovornost za izvršavanje poslova na području izrade nacionalnih i EU projekata. Također uče i prepoznati namjenu fondova Europske unije, analizirati natječajnu dokumentaciju, osmisliti i napisati projektni prijedlog i identificirati problem te ga povezati s ciljem projektnog prijedloga.

Učenici koji su odslušali fakultativni predmet „Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte I“ u četvrtom razredu nastavljaju tijekom šezdeset i četiri nastavna sata slušati fakultativni predmet „Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte II“ te tada usvajaju sljedeće ishode: objasniti sadržaj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, primijeniti javnu nabavu u projektu, napisati završno izvješće u projektu, upotrijebiti metodologiju pripreme promjena Ugovora te razviti logičko razmišljanje pojedinca.

Da bi se u ovom fakultativnom predmetu nastava podigla na višu razinu, uspostavljena je i suradnja s Javnom ustanovom Razvojnom agencijom Bjelovarsko-bilogorske županije čije su djelatnice izrazito zadovoljne idejom o obrazovanju učenika u smjeru pisanja projekata te svake godine održe i stručna predavanja za naše učenike.

Do ove školske godine mogućnost pohađanja ovog fakultativnog predmeta iskoristilo ukupno četrdeset i četiri učenika naše škole. Zanimljivo je da zainteresiranih i motiviranih učenika ima i u smjeru ekonomist i u smjeru upravni referent. Posebno nam je zadovoljstvo vidjeti da smo s ovom idejom ponovno bili na dobrom tragu i da smo pratili potrebe u obrazovanju kao i trendove na tržištu rada jer su u trenutku pisanja ovog teksta u javnoj raspravi novi strukovni kurikuli pa su tako i u novom strukovnom kurikulu za stjecanje kvalifikacije referent za poslovnu ekonomiju i u novom strukovnom kurikulu za stjecanje kvalifikacije upravno-poslovni referent među izbornim modulima ponuđeni učenicima upravo ovakvi moduli, a koje mi našim učenicima nudimo već tri školske godine.

Razni ponuđeni tečajevi koštaju često i više od tisuću eura, a naši učenici na ovaj način potpuno besplatno stječu potrebna i vrlo korisna znanja. Škola svim učenicima na kraju nastavne godine izdaje personalizirane potvrde na kojima su navedeni i usvojeni ishodi tijekom dvije godine slušanja ovog jedinstvenog fakultativnog predmeta.

Budući da na tržištu rada nedostaje stručnjaka iz ovog područja, znanja usvojena na ovom fakultativnom predmetu sigurno će im povećati konkurentnost i biti od velike pomoći pri nekom budućem zapošljavanju.

Vladimir Štefanec, prof. i Gabriela Kralj Bartovčak, struc.spec.oec. i mag.oec.

Najnovije vijesti: