DEBATNI TRENING ZA ČLANOVE DEBATNIH KLUBOVA EKONOMSKE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE BJELOVAR TE KOMERCIJALNE I TRGOVAČKE ŠKOLE BJELOVAR, 27. VELJAČE 2023.

Jučer je u našoj školi održan debatni trening za učenike debatnih klubova Ekonomske i birotehničke
škole Bjelovar „Pro bono“ i Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar. Jan Težak i Martina iz Hrvatskog
debatnog društva kao voditelji debatnog treninga uspjeli su punih šest sati koliko je trajao trening,
zadržati interes učenika i osigurati njihovu punu aktivnost kroz cijelo vrijeme rada. Istovremeno se
radilo ne samo na detaljnom pojašnjenju osnova debate kao strukturirane rasprave, odnosno World
Schools formatu za srednje škole, u kojem su učenici dviju Škola radili nekoliko mjeseci, već se
raspravljalo i o vrijednostima te planu ovisno o temi koja je odabrana od pojedinih skupina tijekom
treninga. Aktivnost učenika pratile su voditeljice debatnog kluba „Pro bono“ Josipa Klemić, Marija
Dušek i Ivanka Jareb, koja je ujedno voditeljica i debatnog kluba Komercijalne i trgovačke škole
Bjelovar zajedno sa Ornelom Malogorski i Nikolinom Marinić.
Vjerujem da će uključenost učenika Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar te Komercijalne i
trgovačke škole Bjelovar u projekt Hrvatskog debatnog društva pod nazivom „Debatni model
građanskog odgoja i obrazovanja u sklopu projekta Demokratsko procijepljenje“ utjecati na njihovu
svijest o važnosti aktivnog građanstva te osigurati aktivnosti koje će ih osposobiti za proaktivno
razvijanje i zagovaranje svojih stavova. U istom cilju učenici se jednom do dva puta tjedno okupljaju
u debatnim klubovima gdje razvijaju vještine argumentacije, kritičkog razmišljanja, izražavanja,
timskog rada, senzibilizira ih se na različitosti i važnost ljudskih prava te ih osnažuje za informativno
djelovanje.
Članovi debatnih klubova će svoje vještine primijeniti tijekom deliberacijske aktivnosti koja će se
održati 30. ožujka 2023. godine kada će se upoznati s informiranom političkom participacijom,
odnosno kojom prilikom će identificirati probleme mladih u svojoj zajednici te ukoliko će biti moguće,
u suradnji s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom kreirati kvalitetna rješenja.

Ivanka Jareb, dipl.iur.

Najnovije vijesti:

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Razgovor s kandidatima

Razgovor s kandidatima za radno mjesto nastavnik/-ica engleskog jezika, održat će se u četvrtak 25. travnja 2024., s početkom u 10:30 sati, u Ekonomskoj i

Read More »