Debatni model građanskog odgoja i obrazovanja u sklopu projekta „Demokratsko procijepljenje“

Učenici 1. 3. i 4. d razreda, u zanimanju upravni referent, okupljeni u
Debatnom klubu tijekom prvog obrazovnog razdoblje ove školske godine, aktivno
su sudjelovali na debatnim sastancima koji su održavani najmanje jednom tjedno.

Svi radni materijali koje koriste u radu pripremilo je Hrvatsko debatno
društvo u cilju podizanja svijesti o važnosti aktivnog građanstva i kao poticaj za
razvoj demokratske kulture mladih u Republici Hrvatskoj.

Članovi Debatnog kluba svjesni su činjenice da će ih konkretna aktivnost
osposobiti za proaktivno razvijanje i zagovaranje svojih stavova.

Slijedi zasluženi odmor, kako bi nakon zimskih praznika, od siječnja 2023.
godine nastavili intenzivnije svoj rad u cilju pripremanja javnog događaja –
deliberacije koja će se održati u ožujku 2023 godine.

Ivanka Jareb, dipl.iur.

Najnovije vijesti: