Timska nastava posvećena Europskom danu jezika

Dana 29. rujna 2023. nastavnica kompjutorske daktilografije i poslovnih komunikacija Aleksandra Hohnjec, mag.oec. i nastavnica engleskog jezika Sonja Ognjačević, prof. zajedno su održale sat kompjutorske daktilografije u 3.d razredu (grupa B).
Povod suradnje bio je Europski dan jezika, a tema sata bila je vježbanje pisanja sažetaka prema predloženom tekstu na engleskom jeziku. Učenici su dobili tekst o Europskom danu jezika, kojega su trebali sažeti prema pravilima koja su naučili na prethodnim satovima kompjutorske daktilografije.
Svi učenički kreativni radovi, izloženi su u posebnom staklenom ormariću na katu škole čime je istaknuto koliko su naši učenici napredovali u vještini pisanja sažetaka. U potpunosti su usvojeni ishodi sata posvećenog Europskom danu jezika: poboljšanje tehničke vještine učenika u kompjutorskoj daktilografiji, razumijevanje svrhe i ciljeva Europskog dana jezika i shvaćanje važnosti jezične raznolikosti te suradnja nastavnica kompjutorske daktilografije i engleskog jezika čime je naglašena važnost timskog rada i integracije različitih predmeta.

Najnovije vijesti: