9. simulirana sjednica Hrvatskoga sabora

Dana 28. ožujka 2022. godine održana je s početkom u 10.00 sati 9. simulirana sjednica Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola. Sjednica se održala videokonferencijskim putem (preko aplikacije ZOOM) iz dvorane Stjepana Radića. Sudjelovali su sljedeći naši učenici: Swen Mihaljević 1.d, Petra Radinović 1.d, Viktorija Severović 1.d i Paulina Puklin 3.d i Ivana Mrkonja 4.d, a mentorica je bila nastavnica pravne grupe predmeta Ivanka Jareb.

Uvodnu riječ imao je predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Gordan Jandroković. Tema ovogodišnje sjednice bio je Zakon o suzbijanju diskriminacije. Sudjelovalo je čak 49 škola iz cijele Hrvatske, a prisustvovao je 151 učenik zastupnik raspoređen u 25 klubova zastupnika (ukupno 153, uključujući predsjednika Simulirane sjednice i tajnika). Među njima se istakla i naša Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar.

U ime Kluba zastupnika Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar govorila je Ivana Mrkonja,  učenica 4.d razreda. Govorila je o diskriminaciji cijepljenih i necijepljenih ljudi u vrijeme pandemije korona virusa i o diskriminaciji žena koje su u određenim poslovima manje plaćene od muškaraca.

Swen Mihaljević, učenik 1.d razreda Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, javio se za repliku Ivani Kutleši, učenici 4. razreda Ekonomske i upravne škole Split. U replici je predložio da se u škole uvede obvezno obrazovanje djece o njihovim pravima i obvezama te o diskriminaciji u društvu. U radu sjednice sudjelovala je i Petra Radinović učenica 1.d razreda.

Viktorija Severović 1.d

Najnovije vijesti: